Besök under dräktighet – valptid

Dräktighet

Du är välkommen att besöka tiken fram till att hon går in i dräktighetsvecka 6. Efter detta är det förbud för all form av utomstående besök hos oss.

Besök hos taxarna efter att valparna är födda.

När valparna sedan kommit är besökare välkomna från och med att de blivit runt 3 veckor gamla. Vi kommer dock att styra så att endast en valpköpare kommer åt gången för att ta det lugnt i början. De har då kommit in i den ålder att de börjar bli nyfikna på omvärlden och det är först då de är mottagliga för besökare och inte blir stressade.

Besök för besökandets skull är inget vi normalt sett godtar. Valparna behöver lugn och ro med så få människor kring sig som möjligt! Att träffa lite olika människor i olika åldrar från de nått ca 6 veckors ålder är positivt och utvecklande, men i normala vardagen ska ansvaret delas av de personer som valparna är vana vid. Vi som uppfödare lämnar aldrig över ansvaret på någon som valparna inte växt upp med, som valparna/tiken inte känner lika bra som oss.

För att valpen ska bli sedd som en unik individ och få det individuella behoven tillgodosedda ska det vara samma personer som sköter den dagliga omvårdnaden och det är ju därför vi har uppfödning till att börja med. Vi vill vara med valparna och vi vill ge dem allt vi har under den tid de finns hos oss.

För att skydda mot såväl stress som infektioner så får inte valparna träffa vare sig andra människor eller andra djur i onödan. De SKA inte ”hänga” med på uppvisningar bara ändå och de är INTE undervisningsföremål eller något man plockar med och visar upp för att det är gulligt! (Det är inte bara som vi tycker utan det finns lagar och regler som styr detta även om vi gärna velat att det vore vår ide helt, men vi instämmer till fullo)

Valparna får träffa de andra hundarna i flocken och det lär dem flockbeteende. De får träffa en lagom mängd med personer i olika åldrar, när valparna nått lämplig ålder.

Så länge valparna finns hos oss så finns vi i närheten av dem och tiken 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Det är vårt ansvar, vår skyldighet och vår glädje. Det innebär också att vi har tid och möjlighet att möta varje enskild valp på dennes nivå, vi lär känna individen och kan när de blir stora nog stötta dem på det sätt individen behöver. För oss är det essentiellt i vår uppfödning och det har lett till lugna, trygga och anpassningsbara hundar med mycket god mentalitet och gott självförtroende

De här reglerna har vi satt för tiken och valparnas bästa, DIN tingade valp ska haft de absolut bästa förutsättningarna när den sedan följer med dig hem! Alla som bokat valp och vill ha bilder får säga till, sms/mail osv så kommer fler bilder än ni kanske önskat. Men givetvis ska du kunna följa din valps hela utveckling även om den sker på distans i början.
Sedan får du komma hur ofta du vill så att du och valpen lär känna varandra, det är bara positivt!