Rex BPH & Meriter

Genomförd BPH https://hundar.skk.se/Avelsdata/Flikar.aspx?sida=Hund_bph&id=2555487

Utställning: VG (Very Good)

Viltspår: SEVCH (svensk viltspårchampion)

Vajerbjörn: lite osäkert arbete

Vajervildsvin: utmärkt arbete

Permobjörn: utmärkt arbete

Han visar klokhet och dådkraft vid möte med vildsvin och skulle trivas att jaga dem oftare men tyvärr har vi inte någon stam här.

Rex är tyvärr orädd för både björn och varg.

Han jagar allt ovan mark inkl älg och har nu på sitt sjunde år börjat visa nyfikenhet för gryt för första gången.