Avelsmål

Vårt avelsmål är rätt enkelt att beskriva. Något svårare att uppfylla. Målet är att:

”Föda upp taxar som har de ursprungliga egenskaperna, det vill säga dådkraft, skärpa, intelligens, mentalitet, uthållning, och kapacitet att ta egna beslut. Taxen SKA ha det som krävs för grytjakt, drevjakt (på samtliga drevdjur inkl gris och älg!), & eftersök och som dessutom är den mest sociala anpassningsbara familjemedlemmen.”

För att förstå vårt syfte och mål med avel av taxar så behövs kanske en förklaring till rasens ursprung.

Taxen (Dachshund, Teckel, Dackel) är en tysk ras, framavlad ur behovet av en liten hund som kunde ta sig fram i Tysklands dalar och höjder och där våga sig på att utmana grävling och räv som låg trygga i sina hålor från alla andra hundar. ” ..//it is not too much to say that if there had been no dachshund it would have been necessary to invent one” (The Dachshund or Teckel by Herbert Sanborn 1949). Man avlade senare in drevegenskaper och spåregenskaper.

Från början ägdes taxen främst av adelsmän vilka hade en flock taxar åt gången. Av vanliga jägare och arbetare sågs den som en mytisk figur, en ”vette”. Innan rasnamnet uppkom kallades den till och med för den ”vettelika hunden”.

Tax-liknande hundar har funnits sedan pyramidernas Egypten, exakt när den nutida taxen egentligen tog form finns det olika uppgifter om. 1836 nedtecknar Dr Reichenbach en beskrivning av den ”egentliga taxen”.

Efter en omvälvande tid i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet då taxaveln tappade alla begräsningar och man nära nog höll på att få de mindre varianterna jaktfria bestämdes att åtgärder måste sättas in. Klubbar för de mindre varianterna startade och man jobbade hårt på att säkra tillbaka jaktegenskaper samt att kraven på hur man fick avla, mellan vilka individer och vilka färger som skulle vara tillåtna bestämdes.

Taxen blev åter i samtliga storlekar och varianter en mångsidig jakt och eftersökshund.

Kraven på taxens mentalitet, dådkraft, intelligens, uthållning, självständighet och kapacitet att ta självständiga beslut är de allra viktigaste målen att nå i vår avel.

En tax SKA ha de egenskaper som krävs för att jaga allt från kanin till räv och grävling, via allt klövvilt inklusive vildsvin och älg. Det innebär att taxen måste få utveckla en sinnesnärvaro och tankeförmåga som gör att den kan ta självständiga beslut under mark eller i jakt på älg eller vildsvin.

Taxen ska dessutom vara lojal, klok, anpassningsbar och lycklig! Unghunden ska våga ifrågasätta, den ska visa upp intelligens och dådkraft och den ska hanteras därefter.

Vi anser att mångsidigheten hos tax minskar, att dådkraft och självständigheten minskar hos nutidens taxar och de hamnar lätt som rena rådjurs hundar vilka aldrig självmant skulle gå på annat spår.

Därmed är vårt avelsmål och vår ambition att hålla kvar och förstärka taxen som allround hund. Som den intelligenta självständiga lilla jakthunden som är större än någon annan. Vi avlar på jaktlust, drev och gryt samt god sökförmåga. Taxar från oss skall dessutom vara utmärkta familjehundar. Men vi premierar de inre egenskaperna högre än exteriören.

Med detta sagt så vill vi tillägga att inte alla taxar vill jaga allt, de ska då heller inte forceras till detta! Inte heller vill alla taxägare att taxen jagar allt och om inte ägaren känner sig trygg i jakten så blir det inte heller bra för taxen. Det är därför helt okej att diskriminera bort vissa delar exempelvis gryt eller jakt på vildsvin/älg. Taxen ska dock ha dådkraften för detta i sig. Och behöver få utlopp för sina anlag, även om det innebär att kvarterets hundar måste lära sig vart skåpet ska stå

Som grund för avel är tiklinjer där tikarna parar sig, föder samt uppfostrar valparna på ett naturligt sätt. Tiken bestämmer ALLTID om hanen i fråga duger. Alla former av tvång är helt uteslutna.

Minst ett av avelsdjuren skall ha genomgått BPH (mentalbeskrivning hund). Vi väljer om möjligheten finns att endast avla med hundar som genomgått BPH.

Det är viktigare för oss att det är två starka självständiga individer med pondus, dådkraft och genuin godhet och med erfarenhetsmässigt duktiga jaktindivider än meriter på papper. Vi önskar dock att fler taxar startas på jaktprov, men vårt val av avelsdjur handlar mer om taxen i vardagen och i jakten.

Att undvika så långt det går medfödda och ärftliga sjukdomar är viktigare än att ta fram utställningschampions. (Vi blir givetvis glada om hundar från oss får den titeln men köpare skall vara medvetna om att vi inte avlar för att få fram SUCH).

Vi premierar också BRA SÖK högre än det mesta. Så vi vill att alla våra avelsdjur har ett bra sök. Vi tränar in våra hundar genom att släppa dem på fritt sök, inte på spår efter en särskild utpekad art

Vi anser att det är helt nödvändigt att vara väl påläst om den ras (er) man planerar att föda upp, ursprung, tanken bakom framtagandet av just den rasen, sjukdomar, risker, fördelar, anatomi, biologi. Det är helt nödvändigt att lägga ner mycket tid på att läsa om, lära sig och förstå olika linjer, korsningar stamtavlor, ja faktiskt allt. Det finns inga ursäkter som duger om man avlar fram svaga eller sjuka individer om man inte verkligen gjort allt för att undvika detsamma. Inte heller kan man ”köpa” allt man hör med hull och hår. Statistik kan tolkas precis dit man vill. Det enda som säkert kan påvisa något är DNA och där har vi ännu inte många tester som går att genomföra. Men det som går att bevisa, ex att färgavel ger större risker än vad någon borde vara beredd att tillåta, att para med för unga omogna individer, på sjuka eller bärare av sjukdomar måste alltid låtas bli!! Det får inte förekomma helt enkelt!

Vi är mycket NOGA med att följa dels Jordbruksverkets (SJVFS2008:5) och SKK:s (grundregler, kap 3: Uppfödaretik). Bland annat så är vi hårda med ålder på såväl tik som hane! I lagen och reglerna nämns visserligen en lägsta ålder (18 mån) enbart för tik, men det skrivs också noga ”3:3 att inte i avel använda hanhund/tik förrän vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende” och vi anser att varken tax tikar eller tax hanar är vuxna nog förrän vid 3 års ålder (+/- ett par månader)

Sedan lägger vi till att vi har som mål att ha lägre inavelsgrad än taxklubben rekommenderar, rek är under 2,5% nu och max 1,2 % till 2017) samt att vi håller hårt på debutåldern för kull om 3 år.

Vi avser utöver detta att avla på något kortare kropp och något längre ben än genomsnittet då vi anser att aveln som drar mot allt längre och lägre taxar är en fara för ryggen. (DVS att vi avlar mot hur taxen såg ut i början av 1900-talet)