AVELSMÅL

 

Vårt avelsmål är rätt enkelt att beskriva. Något svårare att uppfylla. Målet är att:

”Föda upp taxar som har de ursprungliga egenskaperna, det vill säga dådkraft, skärpa, intelligens, mentalitet, uthållning, och kapacitet att ta egna beslut. Taxen SKA ha det som krävs för grytjakt, drevjakt (på samtliga drevdjur inkl gris och älg!), & eftersök och som dessutom är den mest sociala anpassningsbara familjemedlemmen.”

Bibehålla grytmentaliteten hos drivande taxar, bevara drevet hos gryttaxar. Få fram taxar som fungerar som allround. Och dessutom få taxen att hålla sig inom det gamla viktmåttet dvs inga normaler över 9 kg. 

Vi är givetvis inte i mål än men vi är på väg ;)

En kortfattad sammanfattning av våra krav för avel är:

  • Endast avla på friska och sunda taxar
  • Taxen (såväl tik som hane) ska ha uppnått både fysisk och psykisk mognad innan avel.
  • Avelsdjuren ska vara oerhört mentalt stabila och sakna rädslor, de ska präglas av nyfikenhet och självständighet
  • Ögonlysning skall vara gjord på både tik och hane innan parning
  • Vi gör DNA-test för PRA-CRD, ”dagblindhet”. Så minst en tax i kombinationen är DNA testad.
  • Våra avelsdjur genomför BPH (Beteende och personlighets test hund) innan avel. Minst en tax i kombinationen är mentalbeskriven.
  • Vi strävar efter låg inavelsökning och större genvariation.

Och vårt mål är att få fram sunda, friska taxar med allt vi önskar av en allround jagande familjetax med stor personlighet och den bästa mentaliteten!

Vill du fördjupa dig i hur vi tänker så vänligen fortsätt att läsa.

För att förstå vårt syfte och mål med avel av taxar så behövs kanske en förklaring till rasens ursprung.

Taxen (Dachshund, Teckel, Dackel) är en tysk ras, framavlad ur behovet av en liten hund som kunde ta sig fram i Tysklands dalar och höjder och där våga sig på att utmana grävling och räv som låg trygga i sina hålor från alla andra hundar. ” ..//it is not too much to say that if there had been no dachshund it would have been necessary to invent one” (The Dachshund or Teckel by Herbert Sanborn 1949). Man avlade senare in drevegenskaper och spåregenskaper.

Efter en omvälvande tid i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet då taxaveln tappade alla begräsningar och man nära nog höll på att få de mindre varianterna jaktfria bestämdes att åtgärder måste sättas in. Klubbar för de mindre varianterna startade och man jobbade hårt på att säkra tillbaka jaktegenskaper samt att kraven på hur man fick avla, mellan vilka individer och vilka färger som skulle vara tillåtna bestämdes.

Taxen blev åter i samtliga storlekar och varianter en mångsidig jakt och eftersökshund.

Kraven på taxens mentalitet, dådkraft, intelligens, uthållning, självständighet och kapacitet att ta självständiga beslut är de allra viktigaste målen att nå i vår avel.

En tax SKA ha de egenskaper som krävs för att jaga allt från kanin till räv och grävling, via allt klövvilt inklusive vildsvin och älg. Det innebär att taxen måste få utveckla en sinnesnärvaro och tankeförmåga som gör att den kan ta självständiga beslut under mark eller i jakt på älg eller vildsvin.

Taxen ska dessutom vara lojal, klok, anpassningsbar och lycklig! Unghunden ska våga ifrågasätta, den ska visa upp intelligens och dådkraft och den ska hanteras därefter.

Vi anser att mångsidigheten hos tax minskar, att dådkraft och självständigheten minskar hos nutidens taxar och de hamnar lätt som rena rådjurs hundar vilka aldrig självmant skulle gå på annat spår.

Därmed är vårt avelsmål och vår ambition att hålla kvar och förstärka taxen som allround hund. Som den intelligenta självständiga lilla jakthunden som är större än någon annan. Vi avlar på jaktlust, drev och gryt samt god sökförmåga. Taxar från oss skall dessutom vara utmärkta familjehundar. Men vi premierar de inre egenskaperna högre än exteriören.

Med detta sagt så vill vi tillägga att inte alla taxar vill jaga allt, de ska då heller inte forceras till detta! Inte heller vill alla taxägare att taxen jagar allt och om inte ägaren känner sig trygg i jakten så blir det inte heller bra för taxen. Det är därför helt okej att diskriminera bort vissa delar exempelvis gryt eller jakt på vildsvin/älg. Taxen ska dock ha dådkraften för detta i sig. Och behöver få utlopp för sina anlag, även om det innebär att kvarterets hundar måste lära sig vart skåpet ska stå

Som grund för avel är tiklinjer där tikarna parar sig, föder samt uppfostrar valparna på ett naturligt sätt. Tiken bestämmer ALLTID om hanen i fråga duger. Alla former av tvång är helt uteslutna.

Minst ett av avelsdjuren skall ha genomgått BPH (mentalbeskrivning hund). Vi väljer om möjligheten finns att endast avla med hundar som genomgått BPH.

Det är viktigare för oss att det är två starka självständiga individer med pondus, dådkraft och genuin godhet och med erfarenhetsmässigt duktiga jaktindivider än meriter på papper. Vi önskar dock att fler taxar startas på jaktprov, men vårt val av avelsdjur handlar mer om taxen i vardagen och i jakten.

Att undvika så långt det går medfödda och ärftliga sjukdomar är viktigare än att ta fram utställningschampions. (Vi blir givetvis glada om hundar från oss får den titeln men köpare skall vara medvetna om att vi inte avlar för att få fram SUCH).

Vi premierar också BRA SÖK högre än det mesta. Så vi vill att alla våra avelsdjur har ett bra sök. Vi tränar in våra hundar genom att släppa dem på fritt sök, inte på spår efter en särskild utpekad art

Vi anser att det är helt nödvändigt att vara väl påläst om den ras (er) man planerar att föda upp, ursprung, tanken bakom framtagandet av just den rasen, sjukdomar, risker, fördelar, anatomi, biologi. Det är helt nödvändigt att lägga ner mycket tid på att läsa om, lära sig och förstå olika linjer, korsningar stamtavlor, ja faktiskt allt. Det finns inga ursäkter som duger om man avlar fram svaga eller sjuka individer om man inte verkligen gjort allt för att undvika detsamma. Inte heller kan man ”köpa” allt man hör med hull och hår. Statistik kan tolkas precis dit man vill. Det enda som säkert kan påvisa något är DNA och där har vi ännu inte många tester som går att genomföra. Men det som går att bevisa, ex att färgavel ger större risker än vad någon borde vara beredd att tillåta, att para med för unga omogna individer, på sjuka eller bärare av sjukdomar måste alltid låtas bli!! Det får inte förekomma helt enkelt!

Vi är mycket NOGA med att följa dels Jordbruksverkets (SJVFS2008:5) och SKK:s (grundregler, kap 3: Uppfödaretik). 

Sedan lägger vi till att vi har som mål att ha lägre inavelsgrad än taxklubben rekommenderar, rek är under 1,2% samt att vi håller hårt på debutåldern för kull om 3 år (+/- max ett par månader) för tikar men vi vill att även hanhunden har blivit vuxen i både fysik och psyke innan parning och vill därmed att hanhunden är min 2 år gärna 3 år.

Sedan något år DNA-testar vi våra avelsdjur i samband med ögonlysning för CRD-PRA vilket är den vanligaste PRA sjukdomen hos tax, kallad Dagblindhet.