Våra krav på Köpare

Krav på köpare:

Lite vrångt kan man säga att vi hellre sitter med osålda valpar än får fel köpare. Vi ser det som vårt ansvar att valparna hamnar hos rätt köpare där de får leva ett bra och tillfredställande liv. Därför har vi lite krav på köparen.

 • Innan valp kan tingas skall köparen vara godkänd av oss ! Vi förbihåller oss alltid fri prövningsrätt. Inget köp är klart innan vi skriftligen godkänt detta.
 • A och O är att hunden ska få jaga. Över eller under mark eller typ av bytesdjur lägger vi oss inte i.
 • Hundar från oss är INTE hundgårdshundar. De ska bo inne hos familjen och vara en del utav familjen. Givetvis är rastgård en helt annan sak.
 • Köparen måste ha god insikt i vad det är för typ av hund han/hon köper. Fråga oss mer än gärna och läs allt du kommer över! Tax är speciell på många sätt.
 • Ägaren ska vara ”mogen” nog att kunna bemöta en trotsig valp utan att repa humör.

Våra valpar är inte lätta för någon som inte tidigare haft hund eller jakthund. De har en oerhörd stark vilja och pondus redan som riktigt små.

Valpen/hunden skall ej lämnas ensam hela dagar. Det ska inte heller vara för många nya som tar hand om hunden. Den behöver en grundtrygghet.

 • Som köpare åtar ni er att hålla oss uppfödare uppdaterade om hunden.
 • Som köpare ska du vara införstådd med att vi föder upp hundar med fokus på mentalitet, jaktlust och självständighet att det interiöra kraven är vårt mål att stärka och att vi därmed inte har fokus på att föda upp utställningschampions!
 • Du får mer än gärna meritera din valp från oss, vi kan hjälpa till att hitta var/när/hur regler osv.
 • Du ska noga ha tänkt igenom ditt beslut att skaffa hund, taxen lever igenomsnitt 15 år och den är ingen slit och släng vara.
 • Du ska veta att du har tid och utrymme samt mycket gott tålamod innan du hör av dig som spekulant.
 • Vi ser också väldigt gärna att alla valpar från oss får genomgå ett BPH-test.

Läs gärna mer om det på SKK:s sida. Våra hundars resultat finns delvis på deras egna sidor På hunddata/avelsdata finns mer utförliga beskrivningar.

Vi hjälper gärna till att hitta och anmäla er till BPH.