Valpförsäkring

FÖRSÄKRING AV VALPEN

Valpen är försäkrad i vår tiks avelsförsäkring samt i vår kennelförsäkring hos SVEDEA.

När den fyller 6 veckor får varje valp en individuell försäkring hos Svedea som vi hjälper er att överta om ni så vill.

Valpen MÅSTE vara försäkrad när den lämnar oss!

Vi har haft de större mer kända försäkringsbolagen tidigare men har insett att för oss är Svedea det bästa alternativet och vi rekommenderar även dem.

Vi har givetvis dolda-fel försäkring!