Taxens och dess provformer

Taxens prov och anlagstest

Taxen har som de flesta andra jakthundar prov som är till för att kunna visa på lämplighet inom vissa områden utan att alla som vill veta ska behöva vara med ut i skogen vid varje tillfälle.

Det är Gryt, Drev och Viltspår som är taxens områden. Till detta kommer utställning som även för icke utställningsintresserade är ett måste om taxen ska få ut championat inom gryt och drev.

Viltspår

Taxen är för det mesta en utomordentlig sökhund. Och de flesta individer av rasen tycker mycket om att få uppdrag att söka upp saker och ting. Det här kan man börja mycket tidigt med den lilla valpen för nöjes och aktiverings skull. Lämpligt kan vara att lägga ut godisspår. Man tar då helt enkelt hundens favoritgodis och lägger i början bara mycket enkla raka spår med tätt mellan godisarna och låter hunden få söka upp dem med mycket beröm när spåret är slut. Man kan sedan dra ut på avståndet vart efter man märker att valpen börjar få bra kläm på det, byta ut godiset mot korv eller något annat roligt. Börja lägga vinklar och såsmåningom komma in på att lägga blodspår. I början använder man riktligt med blod för att mot slutet kunna minska ner mängden rejält.

När valpen är 9 månader kan man anmäla sig till sin lokala taxklubb eller annan hundorganisation som anordnar viltspårsprov och gå ett anlags test. Det brukar inte medföra några problem för taxvalpen att klara det provet så länge föraren litar på hunden och inte börjar styra den åt något håll.

Efter avklarat anlagsspår får valpen/hunden gå öppen-klass spår. Där har spåren blivit lite svårare men är inga större problem för de flesta taxar (OM inte taxen hunnit med att göra riktigt eftersök vill det säga, det kan verkligen ställa till det så att taxen helt enkelt inte vill gå ett konstgjort viltspår. Vi rekommenderar därför att om man vill att taxen ska få ett viltsspårschampionat, så ska man gå viltspåren innan taxen börjat jaga på allvar och absolut innan den gjort ett riktigt eftersök:). Efter 3 klarade 1:a pris på viltspåren så får man anmäla om att man vill ha ut ett championat på hunden. Detta är det enda championatet du kan få utan att hunden är utställd.

När du gjort anlagstest i viltspår eller grytanlagsprov så får du ställa ut hunden på utställning i jaktklass (om hunden då är minst 15 månader). Utställning i jaktklass med minst GOOD som betyg ger hunden rätt att ta ut championat i Grytprov och Drevprov under förutsättning att hunden klarat kraven på championat.

Skulle du tycka att det är roligt med utställning så krävs det 3 första (excellent med ck) pris i jaktklass för att du ska kunna ansöka om utställningschampionat.

GRYTPROV

Grytanlagsprov kan göras från att hunden är 12 månader och det görs då i konstgryt. Från 2017 har karaktärsprov återinförts, det är en form av enklare test för att se om taxen är lämplig för närkontakt med grytdjur, det kan vara bra att testa men ger inte rätt till jaktmerit. Kontakta din lokala taxklubb alternativt din lokala grythundsklubb. Grytanlagsprov samt grytapporteringsprov kan göras utan utställningsmerit. För Grytjaktprov krävs att hunden är minst 12 månader för championat krävs numera 2 st första pris.

DREVPROV

Drevprov kan göras från att hunden är 12 månader och hunden får starta på drevprov utan att vara utställd tills den är 24 månader eller tills den erövrat ett pris. Lägst tredje pris/GOOD krävs på utställning.