PRA

Ögonsjukdomar

Ögonlysning är inte längre ett krav för att få registrera valpar. Tragiskt tycker vi!
Svenska Taxklubbens rekommendation är att även i fortsättningen ögonlysa
avelsdjur innan avelsdebuten, eller vid 3, 6 och 9 års ålder. Hundar med ärftliga ögonsjukdomar ska inte användas i avel. Likaså ska avel inte ske på hundar med ökad risk att nedärva ögonsjukdom.

PRA är ett samlingsnamn för en mängd olika genetiska defekter som resulterar i en förtvining (atrofi) av syncellerna (stavar och tappar) som finns längst bak i ögat i det som kallas näthinnan.

Hos strävhåriga taxar är versionen CRD-PRA den vanligaste och för den finns idag ett DNA test där man kan avgöra om hunden inte bär på något anlag den är (FRI) om den är frisk men bär på anlaget (Carrier/Bärare) eller om den dessvärre har sjukdomen.

I och med att det finns fler olika PRA defekter samt en rad andra ögonsjukdomar som man tyvärr får se dyka upp hos taxar lite nu och då så ögonlyser vi alltid våra taxar samt att vi från och med hundar födda 2013 tar DNA test för just CRD-PRA i de fall det behövs!
(fall när det inte behövs är om någon av våra som är friade paras med en hane som är friad, då är kommande valpar friade via föräldrarna och behöver inte DNA testas)