Diabetes/Hjärta-/Lungsjukdomar m.m

Som alla andra raser så finns det sjukdomar som är mer benägna att dyka upp hos taxen.

Dit hör bland annat hjärtfel, lungödem, diabetes.

Oftast är dessa sjukdomar kopplad till taxens hälsa i helhet.

Det är oerhört viktigt att hålla taxen i trim, låta den röra sig och inte ge den onödiga kolhydrater i form av bullar, kakor osv.